DE KOM, stadstheater en kunstencentrum bruist van de activiteiten. Het is de aangewezen plek in Nieuwegein voor iedereen die kunst en cultuur wil beleven en beoefenen. DE KOM is een state of the art theater met twee zalen, een kunstencentrum en een sfeervol theatercafé. DE KOM verzorgt ruim 200 voorstellingen en tal van andere activiteiten per seizoen. Het kunstencentrum van DE KOM biedt cursussen en faciliteiten aan op het gebied van muziek, dans, toneel, musical en beeldende kunst. Daarnaast verzorgt het kunstencentrum in samenwerking met diverse partners een groot aantal kunst- en cultuurprojecten, vooral voor scholen en in de wijken. Ook leent het gebouw zich uitstekend voor zakelijk verhuur. DE KOM is een theater voor en door de inwoners van Nieuwegein. Naast het reguliere programma worden ook uiteenlopende activiteiten ontwikkeld die verbinding hebben met de stad, binnen en buiten DE KOM. Van een buurtsoap en podcasts tot het jaarlijkse Urban Dance Festival (RUDE).

DE KOM is een stichting met een raad van toezicht (rvt). De directeur-bestuurder heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Bij DE KOM werken 80 medewerkers, circa 20 zzp-ers en circa 30 vrijwilligers. De rvt van DE KOM bestaat uit 6 leden, die twee keer voor een termijn van 4 jaar worden benoemd. DE KOM zoekt vanaf juni een:

LID RAAD VAN TOEZICHT / PROFIEL FINANCIËN


De rvt is verantwoordelijk voor:

  • toezicht: de rvt houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie; advies:
  • de rvt geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder;
  • werkgever: de rvt benoemt de directeur-bestuurder en beoordeelt diens functioneren. 

Daarnaast is het rvt-lid / profiel financiën:

  • sparringpartner van de directeur-bestuurder inzake financiën, denk aan jaarrekening, kwartaalrapportages, meerjarenplannen en risicobeheersing;
  • voorzitter van de auditcommissie.

De rvt is verantwoordelijk voor de kwaliteit en evaluatie van haar eigen functioneren en volgt daarin de principes van de Governance Code Cultuur. De rvt onderschrijft zowel de Fair Practice Code als de Code Diversiteit en Inclusie.

De ideale kandidaat beschikt over:

  • Ruime ervaring in een financiële functie, bijvoorbeeld als CFO of accountant;
  • Affiniteit met theater en cultuureducatie;
  • Een open houding en constructieve communicatiestijl;
  • Bij voorkeur binding met of een netwerk in Nieuwegein;
  • Bij voorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

TIJDSBESLAG EN VERGOEDING
De rvt vergadert gemiddeld 6 keer per jaar in Nieuwegein. De auditcommissie vergadert daarnaast gemiddeld 5 keer per jaar online. Er wordt verwacht dat rvt-leden regelmatig een voorstelling of activiteit van DE KOM bijwonen. De voorzitter en leden van de rvt ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

PROCEDURE
De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants. Contactpersoon voor deze vacature is Maartje Broekhans. Wij ontvangen je CV graag uiterlijk zondag 7 april 2024 via info@maartjebroekhans.nl. De procedure bestaat uit een online voorgesprek met Maartje Broekhans, een gesprek in Nieuwegein met een deel van de rvt en een kennismaking met de hele rvt op 22 mei in Nieuwegein. Een referentiecheck kan deel uitmaken van de procedure. Wij zien uit naar kandidaten die de diversiteit van de rvt versterken.

AANVULLENDE INFORMATIE
Extra informatie is te vinden op www.dekom.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Maartje Broekhans: 0618254470, info@maartjebroekhans.nl.

JE REACTIE IS ZEER WELKOM
Ben jij of ken jij een mogelijke kandidaat voor deze functie, neem dan contact op met Maartje Broekhans.