KOM in de stad

DE KOM VOOR IEDEREEN
Een eigen expositie, meedenken over een speciaal programma, een talkshow of een podcast opnemen? Een maatschappelijk thema onder de aandacht brengen of een Nieuwegeins talent een podium bieden? Het kan! DE KOM is een theater voor en door de inwoners van Nieuwegein. Naast het reguliere programma worden ook voorstellingen, producties, evenementen en activiteiten ontwikkeld die verbinding hebben met de stad, binnen en buiten DE KOM. Zo werd ‘Geina, de buurtsoap’ opgenomen, net als de podcast ‘Wat Patat’ en wordt jaarlijks het ‘Urban Dance Event’ georganiseerd.

KOM HET MEEMAKEN
Dansscholen, musical- en muziekverenigingen en bedrijven weten de weg naar het Stadsplein al meer dan tien jaar te vinden, maar ook Nieuwegeiners die een idee hebben voor een cultureel programma of project kunnen zich melden bij onze stads- en randprogrammeur Jorunn Labordus. Belangrijk hierbij is dat het initiatief een aantoonbare relatie heeft met wat er in de stad speelt, dat er verantwoordelijkheid voor de uitvoering gedragen kan worden en dat er voldoende draagvlak is binnen Nieuwegein. Samen maken we een bruisend Nieuwegein. KOM het meemaken!

Jorunn Labordus is stadsprogrammeur van DE KOM en zoekt de verbinding tussen het theater en kunstencentrum en de stad. Iedereen met een goed idee voor een Nieuwegeins cultureel project is welkom om contact met haar op te nemen.

STADSPROGRAMMEUR@DEKOM.NL