Hoe verwerk jij muziek, dans, theater, nieuwe media en/of beeldende kunst in je lessen?

In aanloop naar activiteiten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit in het basisonderwijs neemt DE KOM het initiatief om de Kick-Off  “Klaar voor de stART…?!” te organiseren. Een dag waarop je als leerkracht in het basisonderwijs je kunt onderdompelen in allerlei interactieve workshops en nieuwe inzichten kunt vergaren betreffende kunsteducatie en de verbinding met zaakvakken. Het uitwisselen van ervaringen, het vinden van raakvlakken en het delen van opvattingen op dit gebied, zijn het uitgangspunt geweest om deze dag vorm te geven. De Kick-Off “Klaar voor de start…?” is de ontmoeting ten behoeve van inspirerende kunsteducatie voor leerkrachten in Nieuwegein en omstreken.

Deze dag biedt daarom veel praktisch toepasbare informatie en activiteiten op het gebied van muziek, theater, dans, nieuwe media en beeldende kunst in de klas. Deze dag heeft daarnaast tot doel individuele en gezamenlijke hulpvragen op het gebied van kunsteducatie in kaart te brengen. Samen zoeken wij naar oplossingen voor deze hulpvragen en kunnen wij bovenal van elkaar leren tijdens dit proces.

 

DE KOM, als culturele partner, is een plek waar scholen in het basisonderwijs elkaar kunnen ontmoeten om kunsteducatie op school onder de loep te nemen. Tevens dient DE KOM als platform om hier op een duurzame manier vorm en inhoud aan te geven in het curriculum. De Kick-Off 20/21 is dé gelegenheid om op concrete wijze een enthousiaste start te maken om kunsteducatie de ruimte te geven in jouw lessen!

PROGRAMMA

09:00 – 09:30 Inloop

09:30 – 09:45 Welkom in DE KOM

09:45 – 10:30 Ted Talk

10:30 – 10:40 Verdeling workshops

10:40 – 11:25 Workshopronde 1 (45 minuten)

11:30 – 12:00 Workshopronde 2 (30 minuten)

12:05 – 12:35 Workshopronde 3 (30 minuten)

12:35 – 13:20 Lunch

13:30 – 13:40 Terugkoppeling workshopprogramma

13:40 – 14:40 Voorstelling

14:40 – 15:00 Afsluiting met Thee en Koffie

WORKSHOPPROGRAMMA

Het doel van het workshopprogramma is praktisch toepasbare activiteiten en vaardigheden verzamelen d.m.v. korte workshops van circa 30 a 45 minuten. Wij hebben reeds een voorselectie gemaakt van een aantal workshops. Wij vragen u een top 3 samen te stellen. De meest gekozen workshops zullen in het programma worden opgenomen.

 

 • Spel- en improvisatie (opwarmers, ijsbrekers)
 • Drama
 • Dans (Modern, Hip-Hop, Afrikaans etc.)
 • Zang
 • Experimenteren met Beeldende Kunst
 • Nieuwe Media
 • Relaxen in de klas
 • Bucket Drumming
 • Schilderen op muziek
 • Taal en Poetry
 • Street Art
 • Installatiekunst

 

De kosten per deelnemer bedragen €24,50. De prijs is inclusief Ted Talk, workshopprogramma, lunch en voorstelling.