VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT

 

DE KOM, stadstheater en kunstencentrum; daar wil je bij horen. Als theaterbezoeker, cursist, artiest, gast, samenwerkingspartner, werknemer, ondernemer of toevallige voorbijganger. En het mooie is: iedereen mag en kan erbij horen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je bent welkom om kunst en cultuur te beleven, beoefenen en waarderen. DE KOM is van iedereen en biedt plek aan ieders beleving.

 

CULTURELE ONTMOETINGSPLEK

DE KOM is dé culturele ontmoetingsplek voor Nieuwegein. Bezoekers komen van heinde en verre naar ons toe. Zelf gaan wij actief naar wijken en scholen om kunst en cultuur naar mensen toe te brengen. DE KOM is een (mobiel) huis van verbeelding waar iedereen zich thuis mag voelen en kan ontdekken en groeien.

 

En met iedereen bedoelen we iedereen. We streven ernaar om alle praktische, sociaal-maatschappelijke en emotionele drempels weg te nemen. Met alles wat we in huis hebben, alle kennis, alle inspiratie en alle bevlogenheid, maken we meer mogelijk voor meer mensen.

 

MISSIE

Wij verleiden mensen tot het ontwikkelen van hun talenten en het opdoen van cultureel bijzondere ervaringen, die sterk bijdragen aan hun gevoel van welbevinden en verruiming van hun sociale en intellectuele vaardigheden. Wij zorgen ervoor dat alle inwoners van ons verzorgingsgebied kunnen en willen participeren in onze activiteiten. 

 

Per 1 februari 2020 is de volgende functie beschikbaar: LID raad van toezicht

 

De raad van toezicht van DE KOM laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De raad van toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. De raad van toezicht adviseert de directeur-bestuurder en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend. Het volgende vaste aantal onderwerpen behoort in ieder geval tot het toezicht: strategie, realisatie van doelstellingen, financieel beleid en risicobeheer. De raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. 

 

De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur. De raad vergadert zes keer per jaar. Daarnaast is het nieuwe lid lid van de commissie ‘inhoud en kwaliteit’ die voor elke vergadering apart bijeenkomt. Leden van de raad worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen DE KOM op adequate wijze te controleren en het functioneren van de bestuurder te toetsen. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

 

PROFIEL

  • Heeft sterke affiniteit met het inhoudelijke doel van DE KOM
  • Heeft een binding met de (regio) Nieuwegein en een groot netwerk in maatschappelijk en/of ondernemend Nieuwegein
  • Draagt bij aan een eigentijdse, diverse en inclusieve raad van toezicht
  • Is regelmatig bezoeker van DE KOM en/of is bekend met de educatieve programma’s
  • Is in staat om op eigentijdse en inspirerende wijze én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen

 

De leden en de voorzitter van de raad van toezicht van DE KOM vervullen hun rol onbezoldigd. Belangstellenden nodigen wij uit zich met CV te melden bij DE KOM via e-mail: directie@dekom.nl. Reageren kan tot 1 november 2019. Voor meer informatie kunt u bellen met Eeke van der Veen, voorzitter van de raad van toezicht: 06-2170 3574. 

Cookies
Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website makkelijk en persoonlijk te maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje onthouden, herkennen we u bij een volgend bezoek en kunnen we de website verbeteren door via Google Analytics het bezoekgedrag te analyseren.
meer over cookies