ANBI & JAARVERSLAG

ANBI
Stichting DE KOM, stadstheater en kunstencentrum is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beoogde instelling).

RSIN of fiscaal nummer: 800984547B01
KvK-nummer: 000022491325

Het bestuur van de stichting DE KOM, stadstheater en kunstencentrum is onbezoldigd.

Postadres:
Stadsplein 6
3413 LZ Nieuwegein
Nederland

Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

JAARVERSLAG