vacature lid raad van toezicht

Wegens het vertrek van een van de leden is per 1 september 2018 de volgende functie beschikbaar:

LID RAAD VAN TOEZICHT


De raad van toezicht van DE KOM laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De raad van toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. De raad van toezicht adviseert de directeur-bestuurder en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend. Het volgende vaste aantal onderwerpen behoort in ieder geval tot het toezicht: strategie, realisatie van doelstellingen, financieel beleid en risicobeheer. De raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur. De raad vergadert zes keer per jaar. Daarnaast is het nieuwe lid lid van de commissie ‘inhoud’ die voor elke vergadering apart bijeenkomt. Leden van de raad worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen DE KOM op adequate wijze te controleren en het functioneren van de bestuurder te toetsen. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

PROFIEL
• Woonachtig in Nieuwegein
• Heeft een groot netwerk in Nieuwegein, met name op scholen en/of wijken
• Bekend met de diversiteit van de samenleving. DE KOM wil activiteiten programmeren die nog beter aansluiten op wat er leeft binnen onze samenleving.
• Is regelmatig bezoeker van DE KOM en/of is bekend met de educatieve programma’s
• Heeft bestuurlijke ervaring als toezichthouder
• Heeft een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• Is in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de RvT in het algemeen en specifiek op marketing, ondernemerschap en verbinding én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen

De leden en de voorzitter van de raad van toezicht van DE KOM vervullen hun rol onbezoldigd. Belangstellenden nodigen wij uit zich met CV te melden bij DE KOM via e-mail. Reageren kan tot 20 mei 2018. Voor meer informatie kunt u bellen met Ariane Kop, directeur-bestuurder DE KOM: 06 12 54 81 53.

OVER DE KOM
DE KOM, stadstheater en kunstencentrum daar wil je bij horen. Als theaterbezoeker, cursist, artiest, gast, samenwerkingspartner, werknemer, ondernemer of toevallige voorbijganger. En het mooie is: iedereen mag en kan erbij horen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je bent welkom om kunst en cultuur te beleven, beoefenen en waarderen. DE KOM is van iedereen en biedt plek aan ieders beleving.

CULTURELE ONTMOETINGSPLEK
DE KOM is dé culturele ontmoetingsplek voor Nieuwegein. Bezoekers komen van heinde en verre naar ons toe. Zelf gaan wij actief naar wijken en scholen om kunst en cultuur naar mensen toe te brengen. DE KOM is een (mobiel) huis van verbeelding waar iedereen zich thuis mag voelen en kan ontdekken en groeien.
En met iedereen bedoelen we iedereen. We streven ernaar om alle praktische, sociaal-maatschappelijke en emotionele drempels weg te nemen. Met alles wat we in huis hebben, alle kennis, alle inspiratie en alle bevlogenheid, maken we meer mogelijk voor meer mensen.


MISSIE
Wij verleiden mensen tot het ontwikkelen van hun talenten en het opdoen van cultureel bijzondere ervaringen, die sterk bijdragen aan hun gevoel van welbevinden en verruiming van hun sociale en intellectuele vaardigheden. Wij zorgen ervoor dat alle inwoners van ons verzorgingsgebied kunnen en willen participeren in onze activiteiten.

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.